AIP Plzeň - architektonická kancelář

Tisk

logo

Společnost AIP Plzeň, spol.s r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 26.10. 1992.

 

V současné době má společnost 6 zaměstnanců

Jená se o tyto profese: